අත්දැකීම් සහ එකතුකිරීම් බද්දේගම සාකච්චා

Enjoy watching and downloading your chosen video from mobile and desktop...

uploaderby Ravi Koggalage Dhamma Discussions
duration1 Minutes 19 Seconds
likes3 likes
dislikes0 dislikes
categoryEducation
definitionhd quality
definition2d

Share This With...

facebook
twitter
google+
Loading...

Click "Download Video S1/S2" button to generate the Download Link for 3GP, MP4, M4A and WEBM Formats or click "MP3 Download" to get the audio track of this video to MP3 Format.


Play Video Now
Play Now!
Download Video S1
Download
Fast Download
Download
Download Video S2
Download
MP3 Download
Download

Description Says...

You can also read the thoughts written below about this video...

This material needs you to take in a considerable measure about අත්දැකීම් සහ එකතුකිරීම් බද්දේගම සාකච්චා. It objectives to notify, enlighten and give you a counsel or tips under the fields and features of the point, This video has a extraordinary purpose and for me make a decent quality to the best of Ravi Koggalage Dhamma Discussions can give and item to the purpose of Education and it`s prospect. I`m certain it will make you more shrewd after optically soliciting this, For me it`s such an illuminating and seeking after video to optically peddle i seek it was after you similarly LOL XD! Enjoy Free Download අත්දැකීම් සහ එකතුකිරීම් බද්දේගම සාකච්චා mp4 mp3. This is such an awesome video! අත්දැකීම් සහ එකතුකිරීම් බද්දේගම සාකච්චා video is transferred to speak to Education purposes. It is a video caused by the uploader with such an awesome exertion and have the craving and commitment to benefit you or inform you about this. Moreover would like to add to your enthusiasm under Enlightenment and I trust the two of us delighted you. There are 122 and 0 (Zero) watchers who left their remarks so i guess it was such an interesting video.

Video Courtesy to Ravi Koggalage Dhamma Discussions

Related Download Tags...

You can also see other possible keywords for downloading similar video...

Ravi, Koggalage, Waharaka, Dhamma, Mahamevnawa, Kiribathgoda, Nauyane, Sudassana, Mankadawala, Kashyapa, Kumarakassapa, Bana, Sri Lanka, Buddhism, , Download අත්දැකීම් සහ එකතුකිරීම් බද්දේගම සාකච්චා, Free Download, MP3 Download, අත්දැකීම් සහ එකතුකිරීම් බද්දේගම සාකච්චා MP4 Video Download, Fast Download, All Video Download, අත්දැකීම් සහ එකතුකිරීම් බද්දේගම සාකච්චා 3GP Download, 3GP, Video Song, Movies, HD Downloads, Hindi, Mobile Video, IOS Videos Download, Online Video Downloads, Iphone Videos Download, Android Videos Download

About Uploader...

You can read below author`s aim to share, and also more information...

Ravi Koggalage Dhamma Discussions

Published 27 June 2018| Subscribed 738| Videos 315


Loading...

Related Video Downloads

You can select videos related to අත්දැකීම් සහ එකතුකිරීම් බද්දේගම සාකච්චා below...

ලංකාවේදී සිවුරට කල දේ, ඇමරිකාවේදී පලදෙයි...

ඇමරිකාවේ මහා සංඝනායක හිමියන්ගෙන් විශේෂ සත්‍ය සිදුවීමක්... CHAMINDA Email: [email protected] FB: Dhamma Path

Dhamma Path - සදහම් මාවත | 04 November 2017 | Education

මිත්‍යා ඉතිහාසයක් කරපින්නාගෙන පිස්සු නටන සමහර අයට රාජ් සෝමදේව මහතා කන් වල ඇඟිලි ගහගන්න කියපු කතාව

අවුරුදු 2500 ක මිත්‍යා ඉතිහාසයක් කරපින්නාගෙන පිස්සු නටන සමහර අයට රාජ් සෝමදේව මහතා කන් වල ඇඟිලි ගහගන්න කියපු කතාව. ඇත්තටම මේවා නොතේරෙන්නේ කාටද?

මහා සීහළ වංශයේ ඇරඹුම - History of Sri lanka | 05 June 2018 | Education

"බුදුන් උපන්නෙ ලංකාවෙ" කියන අයට වෙනදේ

ධර්මය විකෘතිකර බඩවඩා ගන්නන්ට කෙරෙන කාරුණික අනතුරු ඇගවීමයි.

Dhamma Direct | 18 April 2018 | Education

මේ ධර්මය ඇසීමට මා මෙතෙක් ප්‍රමාද වූයේ ඇයි?.

Nirapekshathwaye maga - නිරපේක්ශත්වයේ මග Arya dyana wala athdekeem ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම්, අභය ස්වාමීන්වහසේ දේශනා කල නිරපේක්ෂත්වයේ මග Season 08 ධර්ම සාකච්ඡාව සහ නිරපේක්ෂත්වයේ මග අනෙකුත් ධර්ම සාකච්ඡා ශ්‍රවණය කල භික්ෂු, භික්ෂුණී, උපාසක සහ උපාසිකාවන් ඒ ලබා ගත්තාවූ ධර්මාවබෝධය තුලින් පසුව පැවැත්මෙන් ඔබ්බට භාවනා වැඩසටහන් වලට සහභාගී වී එහිදී ඔවුන් ලබා ගත් ආර්ය ධ්‍යාන අත්දැකීම් වල එක් අත්දැකීමක් මෙහි සදහන් වේ. නිරපේක්ෂත්වයේ මග Season 08 ධර්ම සාකච්ඡාව සම්පූර්නයෙන් ශ්‍රවණය සදහා, https://www.youtube.com/playlist?list=PLCwAkX1DFpzKWF0qBnxDDwFMvHx8zRomw සියලුම ධර්ම සාකච්ඡා සඳහා පිවිසෙන්න, YouTube : https://www.youtube.com/nirapekshathwayemaga/playlists Web Site : http://www.nirapekshathwayemaga.com/ Facebook : https://www.facebook.com/nirapekshathwayemaga සියලු ලෝක සියලු සත්වයෝ නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිත තර වෙත්වා !!! May you all attain the Supreme Bliss of Nibbana!!! ............................#Related Key words........................ නිවන් මඟ ප්‍රථම දැහැන දෙවන දැහැන තෙවන දැහැන සිව් වන දැහැන අරූප දැහැන් දැහැන් ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් අත්දැකීම් ධ්‍යාන භාවනා dehen dyana dhyana Arya dyana Arya dyana wala athdekeem Meditation beyond existence Happyness Meditation Expeirience Meditation experience Nivan maga Prathama dehena Dewana dehena Thewana dehena Siw wana dehena Aroopa dehen .................................................................................

නිරපේක්ෂත්වයේ මග | 24 September 2017 | Education

මෙම ධර්මය ඇසීමෙන් පසු ජීවිතයේ විශාල වෙනසක් සිදු විය.

Nirapekshathwaye maga - නිරපේක්ශත්වයේ මග Arya dyana wala athdekeem ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම්, අභය ස්වාමීන්වහසේ දේශනා කල නිරපේක්ෂත්වයේ මග Season 08 ධර්ම සාකච්ඡාව සහ නිරපේක්ෂත්වයේ මග අනෙකුත් ධර්ම සාකච්ඡා ශ්‍රවණය කල භික්ෂු, භික්ෂුණී, උපාසක සහ උපාසිකාවන් ඒ ලබා ගත්තාවූ ධර්මාවබෝධය තුලින් පසුව පැවැත්මෙන් ඔබ්බට භාවනා වැඩසටහන් වලට සහභාගී වී එහිදී ඔවුන් ලබා ගත් ආර්ය ධ්‍යාන අත්දැකීම් වල එක් අත්දැකීමක් මෙහි සදහන් වේ. නිරපේක්ෂත්වයේ මග Season 08 ධර්ම සාකච්ඡාව සම්පූර්නයෙන් ශ්‍රවණය සදහා, https://www.youtube.com/playlist?list=PLCwAkX1DFpzKWF0qBnxDDwFMvHx8zRomw සියලුම ධර්ම සාකච්ඡා සඳහා පිවිසෙන්න, YouTube : https://www.youtube.com/nirapekshathwayemaga/playlists Web Site : http://www.nirapekshathwayemaga.com/ Facebook : https://www.facebook.com/nirapekshathwayemaga සියලු ලෝක සියලු සත්වයෝ නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිත තර වෙත්වා !!! May you all attain the Supreme Bliss of Nibbana!!! ............................#Related Key words........................ නිවන් මඟ ප්‍රථම දැහැන දෙවන දැහැන තෙවන දැහැන සිව් වන දැහැන අරූප දැහැන් දැහැන් ආර්ය ධ්‍යාන වල අත්දැකීම් අත්දැකීම් ධ්‍යාන භාවනා dehen dyana dhyana Arya dyana Arya dyana wala athdekeem Meditation beyond existence Happyness Meditation Expeirience Meditation experience Nivan maga Prathama dehena Dewana dehena Thewana dehena Siw wana dehena Aroopa dehen .................................................................................

නිරපේක්ෂත්වයේ මග | 16 September 2017 | Education

සමන්තභද්‍ර හිමියන් ඉදිරියේ පැවසු ලොමුදැහැ ගැන්වෙන සංවේදී කතාව

සමාජය තුල අසාධාරණයට ලක්වූ තවත් කාන්තාවයක්... Sirisaddaham Monastry, Bellanthara , Dehiwala, Srilanka. +9477 3 847 773

Siri Sadaham Ashramaya | 10 January 2018 | Education

ඔබේ ගෙදර භූත පෙරේත බලවේග තියෙනවද - Dr.Wikramarachchi

ඔබේ ගෙදර භූත පෙරේත බලවේග තියෙනවද කියලා බලා ගන්න මේ විඩියෝ එක නරඹන්න..

Lanka waasuliya | 30 July 2017 | Education
Loading...

Copyright © 2017 www.WapLic.co