માસિક ચક્રનું વિજ્ઞાન: 5/12 - by Dr. Sonal Desai

Enjoy watching and downloading your chosen video from mobile and desktop...

by SahajCare Films |
7 Minutes 12 Seconds |
4.44K | likes
0 dislikes
Education |
hd quality
2d

Share This With...

facebook
twitter
google+
Loading...

Click "Download Video Link 1/Link 2" button to generate the Download Link for 3GP, MP4, M4A and WEBM Formats or click "MP3 Download" to get the audio track of this video to MP3 Format.


Play Video Now
Play Now!
Download Video Link 1
Download
Download Video Link 2
Download
MP3 Download
Download

Description Says...

You can also read the thoughts written below about this video...

The video scenes clarified Download માસિક ચક્રનું વિજ્ઞાન: 5/12 - by Dr. Sonal Desai content as the course toward enabling learning, or the securing of information, limits, attributes, sentiments, and affinities. Educational methodology join depicting, talk, training, preparing, and made research. ... The methodology of preparing is called educating system. These video scenes by SahajCare Films. have the conviction to educate by as showed up. Enjoy Free Download માસિક ચક્રનું વિજ્ઞાન: 5/12 - by Dr. Sonal Desai mp4 mp3. This is such an awesome video! માસિક ચક્રનું વિજ્ઞાન: 5/12 - by Dr. Sonal Desai video is transferred to speak to Education purposes. It is a video caused by the uploader with such an awesome exertion and have the craving and commitment to benefit you or inform you about this. Moreover would like to add to your enthusiasm under Enlightenment and I trust the two of us delighted you. There are 918,912 and 146 (One Hundred And Forty-six) watchers who left their remarks so i guess it was such an interesting video.
વિષય 5/12 - મેન્સ સાયન્સ / પીરિયડ્સ - ડૉ. સોનલ દેસાઈ A typical menstrual cycle is about 28 days. It is very common to get irregular and /or heavy periods during the first few years after initiation of the menstrual cycle. Many young girls experience pain during menses. Know the science of menstruation. Dr. Sonal Desai shared some relevant information about menstruation in this video: Menarche: the first Menstrual cycle is called menarche. The age of varies from 9 years to 16 years. If the period doesn't start until the age of 16 years one should consult a doctor, a gynecologist. Usually, cyclical bleeding occurs at the interval 21 to 35 days. She also pointed out the Most important thing which every girl should take care during the periods is to keep yourself clean.

Video Courtesy to SahajCare Films

Related Download Tags...

You can also see other possible keywords for downloading similar video...

Female Eduation, Education For Girls, Dr Sonal Desai, Menstruation, Menstruation Cycle, Periods, Gujarati, , Download માસિક ચક્રનું વિજ્ઞાન: 5/12 - by Dr. Sonal Desai, Free Download, MP3 Download, માસિક ચક્રનું વિજ્ઞાન: 5/12 - by Dr. Sonal Desai MP4 Video Download, Fast Download, All Video Download, માસિક ચક્રનું વિજ્ઞાન: 5/12 - by Dr. Sonal Desai 3GP Download, 3GP, Video Song, Movies, HD Downloads, Hindi, Mobile Video, IOS Videos Download, Online Video Downloads, Iphone Videos Download, Android Videos Download

About Uploader...

You can read below author`s aim to share, and also more information...

SahajCare Films

Published 03 February 2017| Subscribed 19,200| Videos 39


A Healthy, Happy and Safe life for girls across the world. Sahaj Care is an initiative to give a healthy, happy and safe life to the girls who tomorrow will be a mentor, a wife, a mother, a knot- that ties the family and society together. A happy girl will lead to a happy family, a healthy woman will make a healthy society. Our Vision A safe, healthy and happy life for girls across the world. Our Mission To create awareness and bring a sense of responsibility among young girls about their Health and Sexuality.

Related Video Downloads

You can select videos related to માસિક ચક્રનું વિજ્ઞાન: 5/12 - by Dr. Sonal Desai below...

ગર્ભાવસ્થા (પ્રેગ્નનસી) અંગેનું વિજ્ઞાન : 9/12 - by Dr. Sonal Desai

વિષય 9/12 - ગર્ભાવસ્થા વિજ્ઞાન - ડૉ. સોનલ દેસાઈ How does pregnancy take place? What determines the sex of a baby? Know the science.

SahajCare Films | 16 December 2017 | Education

જાતીય સમાગમનું વિજ્ઞાન : 8/12 - by Dr. Sonal Desai

In this video Dr. Sonal Desai, highlights one of the most important changes, that happen during adolescence are the psycho sexual changes. Despite being so important, finding factual and reliable information about them is a difficult task. In today’s world of technology google makes finding information on any topic easy. But if you don’t have basic understanding it will be difficult for you to pick the right source of information. Know the science of sexual intercourse and its consequences.

SahajCare Films | 16 December 2017 | Education

આ સમયે પુરૂષ વધારે સેક્સ કરે છે

Divya Bhaskar: Gujarati News - News in Gujarati - Gujarati News Gujarati News, Latest News in Gujarati, Breaking News, Headlines News18 Gujarati: Gujarati News | Breaking News in Gujarati | Gujarat Samachar : World's Leading Gujarati Newspaper, Gujarati Latest News from Gujarat, Breaking Gujarat News, Gujarat Headlines ABP Asmita – Breaking & Latest Gujarati News Live, Gujarati NewsGujarati Newspapers and News Sites | ગુજરાતી સમાચારપત્રTv9 Gujarati - YouTube गुजरात न्यूज़Gujarat: Latest News, Photos, Videos on Gujarat - NDTV.COM ETV Gujarati: Latest News, Videos and Photos | Times of India Gujarat News | Latest News on Gujarat - Times of India Sanj Samachar - Gujarati News Paper - Gujarat News - Gujarati Divya Bhaskar - Gujarati - Indian Newspaper in Gujarathi Language Gujarat Samachar | Gujarati News | ગુજરાત ન્યુઝ સમાચાર Gujarat Government News, Latest Breaking News on Gujarat Gujarat | Latest News on Gujarat | Breaking Stories and Opinion Gujarati | Latest & Breaking News on Gujarati | Photos, Videosઅગ્રેસર ઓનલાઇન ગુજરાતી ન્યુઝ પોર્ટલ 12;34;17 Gujarat News in Hindi:Latest Gujarat Samachar,Gujarat News Paper Home | Welcome To VTV News Gujarat Today, e-paper - Kutchmitra A leading Gujarati Newspaper of Kutch Gujarati ePaper |Gujarati Midday Baroda e-newspaper in Gujarati by Sandesh - Readwhere TV64 Live Gujarati News on the App Store - iTunes - AppleMera News - Leading Gujarati News Online, Latest News, Breaking Gujarati News, Gujarat News, English News, Breaking News, Latest Gandhinagar Samachar – Daily Gujrati News Paper of Gandhinagar news4gujarat | Watch Latest News for Gujarat Gujarat University: News, Photos, Latest News Headlines about .. Buy Divya Bhaskar - Gujarati News - Microsoft Store IndiaGSTV - Gujarati News | Gujarat Headlines, Live TV, Breaking News Gujarat News | Gujarat Latest News, Breaking News & Much More Nobat - Jamnagar Gujarati Evening DailyGujarati : Read Gujarati Latest News, Photos, Videos Online on Midday Sandesh Gujarati News | A Listly List Gujarati Sports News - રમત સમાચાર 02;04;19 Sumanasa.com Sports News, Gujarati News Portal Saurashtra Aaspass- Gujarati Gujarati new s - BuccellatimLatest Gujarati Samachar- Newspapers and News - Kavilok Sandesh News (Gujarati) Live from India. - wwiTV.comRozgaar Samachar | Publication | Library | Home | Gujarat Information Gujarati News, Latest News in Gujarati, Breaking News, Headlines News18 Gujarati: Gujarati News | Breaking News in Gujarati |ABP Asmita – Breaking & Latest Gujarati News Live, Gujarati News Sandesh - Gujarati News Paper Latest News from Gujarat, Breaking Gujarat News, Gujarat Headlines Gujarati - Latest News on Gujarati | Read Breaking News on Zee News Divya Bhaskar - Gujarati - Indian Newspaper in Gujarathi Language Gujarati Cinema News, Movies, Celebrities, Actresses, Actors, Films Gujarati film: Latest News, Videos and Photos | Times of India Gujarati movie: Latest News, Videos and Photos | Times of India Gujarati Film: Latest Gujarati Film News, Photos, Videos - NDTV Movies Gujarati film - Latest News on Gujarati film | Read Breaking News on Gujarati movie | Latest News on Gujarati movie | Breaking Stories and .Bollywood News Gujarati:Bollywood Latest News,Breaking News and Gujarati Film : Read Gujarati Film Latest News, Photos, Videos OnlineGujarati films are now 82;74;19 making money | Latest News & Updates at Daily PASS na PASS Gujarati Movie Trailer, Casting, Videos, News ...Reva Gujarati Movie Trailer, Casting, Videos, News, Information Gujarati film-makers woo youngsters with posters : Regional cinema Latest Gujarati film News, Photos, Blogposts, Videos and Wallpapers. Explore Gujarati film profile at Times of India.Latest Gujarati Cinema News: Check out all the Gujarati movies action including latest Gujarati cinema news, celebrity gossip, latest trailers, trending videos,Latest Gujarati movie News, Photos, Blogposts, Videos and Wallpapers. Explore Gujarati movie profile at Times of India.Find Gujarati Film at NDTVMovies.com, get the Latest Gujarati Film, News, Videos & Pictures on Gujarati Film.Gujarati film - Get latest news on Gujarati film. Read Breaking News on Gujarati film updated and published at Zee News.Latest News on Gujarati movie. Read breaking stories and opinion articles on Gujarati movie at Firstpost.Bollywood News Gujarati - Bollywood Latest News in Gujarati (ગુજરાતી બોલીવુડ સમાચાર) including Bollywood Breaking News, Live News Updates, and Exclusive News Headlines today ... Movie Review: ટોઈલેટ એક પ્રેમકથા,Gujarati Film Latest News, Photos & Videos: Find out what's happening around the world. Get Gujarati Film today's top breaking news headlines, This has helped the Gujarati film industry record a close to eight times rise in its ... Get more of your favourite news delivered to your inbox.

Mass Gujarathi Page | 30 June 2018 | Education

ડુંગળી લસણ શા માટે ન ખવાય ? || Why we Should not Eat Onion and Garlic?

ડુંગળી લસણ શા માટે ન ખવાય ? || Why we Should not Eat Onion and Garlic? Shree Swaminarayan Gurukul Rajkot * This Channel is for Daily Morning Katha, live streaming of utsav. * Youtube Subscribe to this Channel : https://www.youtube.com/user/Gurukulsatsangvisio?sub_confirmation=1 * Whatsapp No. : +91 98252 11168 * Facebook Page : https://www.facebook.com/SwaminarayanGurukulOrganization/?ti=as * You Can Also Visit Our Site : http://www.rajkotgurukul.org * Join Telegram Channel : https://t.me/joinchat/AAAAAFFBjPOTA6NRpL1M_A #gurukul #gurukul_rajkot #swaminarayan #rajkot_gurukul #swaminarayan_bhagwan !! About Us !! Propagate true wisdom in the world, the most noble endeavor Lord Shri Swaminarayan, the source of all incarnations, has gifted to the mankind, the essence of all the scriptures in the form of Shikshapatri. For the benevolence of the entire human race, he has preached to spread the true education on the earth, which he has considered as a great good deed. Following to these principles for the betterment of the society and also for the noble cause of nourishing and spreading the divine commands of Lord Shri Swaminarayan, H.H. Gurudev Shastriji Maharaj Shri Dharmajivandasji Swami has, the dawn of the independence of our country, established Shri Swaminarayan Gurukul, in the year of 1948 in Rajkot, Gujarat (India). Swamiji has revived our ancient Gurukul Culture to spread true education with religious virtues in the young generation to enable them to serve the society and the nation as well. The great saint Shastriji Maharaj has commenced various educational, spiritual and social services with the medium of Gurukul. In the divine mission, he was duly supported by Purani Swami Shri Premprakashdasji Swami and renowned scholar and poet great devotee Shri Tribhuvanbhai Gaurishankar Vyas. We focus on the values of discipline, general etiquette, human values, aesthetic sense, an appreciation and love of nature and an understanding of the power of prayer etc. Aims & Objectives To… * Propagate & promote the message of Bhagwan Shree Swaminarayan * Build up the best character of students through real education * Develop comprehensive status in every field * Train the students to be the best patriots * Create secular harmony among all the religious * Balance between spirituality and modernity Rajkot Gurukul Branch List in India * Rajkot Gurukul (Headquarters) * Junagadh Gurukul * Surat Gurukul * Hyderabad Gurukul * Taravada Gurukul (The Birthplace Of Shastriji Maharaj) * Navsari Gurukul * Mumbai Gurukul * Bangalore Gurukul * Narmada Gurukul - Nilkanth dham Poich * Gyanbag Gurukul * Gulbarga Gurukul * Bidar Gurukul * Vadodara Gurukul * Raipur Gurukul * Morbi Gurukul * Vidyanagar Gurukul * Bhayavadar Gurukul * Keshod Gurukul * Una Gurukul * Solapur Gurukul * Jadcherla Gurukul * Vijayawada Gurukul * Nagpur Gurukul * Navi Mumbai (Chowk) * Patadi Gurukul - Varnindra Dham Patdi * Bhavnagar Gurukul * Ratanpar Gurukul * Delhi NCR * Jamnagar Gurukul Rajkot Gurukul Branch List in Out Country * Dallas Gurukul * Phoenix Gurukul * New Jersey Gurukul * Chicago Gurukul * Santo Domingo Gurukul * London, UK Gurukul * Atlanta Gurukul * Los Angeles Gurukul * Toronto Gurukul * Melbourine Gurukul * SpringField Gurukul :: Vision & Mission :: OUR INSPIRATION : प्रवर्तनिया सद्विद्या भूवि यत्सुकृतं महत् Propagate true wisdom in the world, the most noble endeavor OUR VISION : To see world full of individuals at the highest level of humanity and spirituality. OUR MISSION : To transform each individual by giving them the power, opportunities and culture to attain the highest level of humanity and spirituality. :: History :: Sadguru Shastriji Maharaj Shri Dharmajivandasji Swami pioneered the Gurukul Tradition for the first time ever in 1948 A.D., Shree Swaminarayan Gurukul, Rajkot. Seeing Gurukul and Saints imparting Sanskrit and Religious education to young students on his pilgrimage on foot on the Himalayas, he realised the message of Bhagwan Shree Swaminarayan to preserve and propagate ‘Sadvidya’ all over the world. There he got inner inspiration to start some constructive and serviceful activities based on the broad and benevolent messages of Bhagwan Shree Swaminarayan. Coming back to Saurashtra he established Shree Swaminarayan Gurukul in the year of India’s independence i.e. in 1947-48 at Rajkot Gujarat (India). The highly reputed poet and ideal teacher Shree Tribhuvanbhai Vyas gave encouragement and also devoted services from the beginning. Pujya Purani Swami Shree Premprakashdasji also gave valuable and appreciable contribution for the service activities of Gurukul. With the exemplary conduct and guidance of Mahant Swami Shree Devkrishnadasji Swami, Gurukul has earned a respectful and unique place in the hearts of millions all over the world.

RAJKOT GURUKUL | 29 December 2018 | Education

अगर गलती से लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो यह उपाय करें - Period lane ke liye kya kare

शादी के बाद कुछ लोग अपने परिवार का विस्तार करने में समय लेना चाहते है जिस कारण वे अक्सर अनचाहे गर्भ से बचने के उपाय और तरीके अपनाते रहते है। इसके इलावा कई बार कुछ प्रेमी जोड़े प्यार में बह कर आपसी मेल कर बैठते है और फिर बाद में लड़की के प्रेग्नेंट न होने के उपाय करते है। Subscribe our channel : Like and Subscribe our YouTube channel for more videos *Channel PlayList* Pregnancy Food Care http://bit.ly/2QdM3jT Pregnancy http://bit.ly/377pbs7 Only For Ladies http://bit.ly/376DlJZ Santan or Putra Prapti Upay http://bit.ly/2qV53Zz Beauty and Skin Care http://bit.ly/2rBr0NI * For more videos and subscription * https://goo.gl/zzqE1m https://goo.gl/UvQB13 *Feed- RSS * https://goo.gl/NeytNC https://goo.gl/KtcVXJ डिस्क्लेमर यह वीडियो केवल आयुर्वेद के संबंध में लोगों की आम जानकारी और जागरूकता बढाने के लिये है। व्यक्तिगत चिकित्सा के लिये आयुर्वेदिक चिकित्सक/वैद्य से परामर्श अति आवश्यक है। यहाँ दी गई राय उसका स्थान नहीं ले सकती है। रोगी को चिकित्सक को दिखाये बिना, स्वयं किसी भी प्रकार की सलाह पर चिकित्सा शुरू कर देना हानिकारक हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी Credit- If i have used in this video some Google Data (Images, Music, Clip Art and Short Videos etc) So I Give the Credit of Respected Owners and thank you so much for providing the data. If you feel bad please 1st contact me and after take any action.

How To | 04 June 2018 | Education

જોઈલો આ ભાઈની સુહાગરાત..! | Suhaag Raat Ni Bhavai | Parth Navadiya | Sadhana Singh | Milan Joshi

અમારી ચેનલ સંજુ ડિઝાઈનર ફેક્ટરી માં આપણું સ્વાગત છે.. બસ કંઈક ને કંઈક નવા અને ધમાકેદાર એપિસોડ્સ અમે આપની સમક્ષ લાવતા રહીશું. બસ આપ સૌને એક જ નમ્ર વિનંતી છે કે અત્યાર સુધી તમે અમને જે સપોર્ટ આપ્યો છે, તેવી જ રીતે આગળ પણ એવો જ સપોર્ટ આપતા રેજો. અને અમારી ચેનલ ને સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા બધા વીડિયોમાં લાઇક, શેર અને કોમેન્ટ્સ કરવાનું ના ભૂલતા.. આભાર... Producer: Sanjay Gondaliya Media Management: Zeel Nakrani Writer & Director: Milan Joshi Music Director: FenilDhola Asst. Director: Vijay Dangar Special thanks: Tarun Savani DOP & Edits: Milan Joshi Cast Parth Navadiya Sadhana Singh Present By: Sanju Designer Factory #suhaagraat #gujarativideo Facebook: https://www.facebook.com/sanjudesigner/ Website: sanjudesigner.com

Sanju Designer Factory | 22 April 2019 | Education

Qúa trình thụ thai, sự kỳ diệu của cuộc sống

Quá trình thụ thai, Sự kỳ diệu của cuộc sống. Tư vấn sức khỏe sinh sản 18006834. Tư vấn chế độ ăn, sức khỏe để tăng khả năng thụ thai http://www.vosinh.info. Chữa các bệnh tắc vòi trứng, buồng trứng đa nang, tinh trùng yếu ...

Hien Dong | 12 September 2015 | Education
Loading...