ផ្លែ​ដូង ​ទុំ ​ត្រូវ​បាន​សហគមន៍​ខែត្រ​ស្ទឹងត្រែង​ផលិត​ជា​វត្ថុមាន​ប្រយោជន៍

Enjoy watching and downloading your chosen video from mobile and desktop...

uploaderby RFA Khmer
duration4 Minutes 32 Seconds
likes126 likes
dislikes0 dislikes
categoryNews & Politics
definitionhd quality
definition2d

Share This With...

facebook
twitter
google+
Loading...

Click "Download Video S1/S2" button to generate the Download Link for 3GP, MP4, M4A and WEBM Formats or click "MP3 Download" to get the audio track of this video to MP3 Format.


Play Video Now
Play Now!
Download Video S1
Download
Fast Download
Download
Download Video S2
Download
MP3 Download
Download

Description Says...

You can also read the thoughts written below about this video...

The world for the present was commanded by the politians the people`s kenned bellwethers. The World is under an awesome and illimitable arrangement of occasions that differs by feeling. With this video entitled ផ្លែ​ដូង ​ទុំ ​ត្រូវ​បាន​សហគមន៍​ខែត្រ​ស្ទឹងត្រែង​ផលិត​ជា​វត្ថុមាន​ប្រយោជន៍ plans to keep us refreshed on what is coming to pass around us while we are incognizant of it. RFA Khmer put their push to advise and contact us about this issue ផ្លែ​ដូង ​ទុំ ​ត្រូវ​បាន​សហគមន៍​ខែត្រ​ស្ទឹងត្រែង​ផលិត​ជា​វត្ថុមាន​ប្រយោជន៍. We trust you are very much informed and cautious of our surrounding. Enjoy Free Download ផ្លែ​ដូង ​ទុំ ​ត្រូវ​បាន​សហគមន៍​ខែត្រ​ស្ទឹងត្រែង​ផលិត​ជា​វត្ថុមាន​ប្រយោជន៍ mp4 mp3. This is such an awesome video! ផ្លែ​ដូង ​ទុំ ​ត្រូវ​បាន​សហគមន៍​ខែត្រ​ស្ទឹងត្រែង​ផលិត​ជា​វត្ថុមាន​ប្រយោជន៍ video is transferred to speak to News & Politics purposes. It is a video caused by the uploader with such an awesome exertion and have the craving and commitment to benefit you or inform you about this. Moreover would like to add to your enthusiasm under Enlightenment and I trust the two of us delighted you. There are 11,170 and 1 (One) watchers who left their remarks so i guess it was such an interesting video.
RFA Khmer ជាទំព័រផ្លូវការរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី ( Radio Free Asia )។ លោកអ្នកនាងអាចតាមដានស្តាប់ និងទស្សនាព័ត៌មានរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី ( Radio Free Asia ) តាមរយៈ ៖ ទទួលការជូនដំណឹង: https://goo.gl/SUtZKE គេហទំព័រ: http://www.rfa.org/khmer/ ហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/rfacambodia ធ្វីទ័រ https://twitter.com/khmernews ផ្ញើព័ត៌មានមកយើង: http://www.rfa.org/khmer/send_news_form ជំនួយសម្រាប់ការប្រើ ផតឃែស្ថ https://goo.gl/HBzaD9 សោនខ្លៅ https://goo.gl/Ccm5Q2 ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android: https://goo.gl/uWDR9W ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS: https://goo.gl/8LaCd1

Video Courtesy to RFA Khmer

Related Download Tags...

You can also see other possible keywords for downloading similar video...

News, Rfa Khmer, Radio Free Asia, វិទ្យុអាស៊ីសេរី, Cambodia, , អាស៊ីសេរី, ទូរទស្សន៍​អាស៊ីសេរី, Radio Free Asia, Khmer, Download ផ្លែ​ដូង ​ទុំ ​ត្រូវ​បាន​សហគមន៍​ខែត្រ​ស្ទឹងត្រែង​ផលិត​ជា​វត្ថុមាន​ប្រយោជន៍, Free Download, MP3 Download, ផ្លែ​ដូង ​ទុំ ​ត្រូវ​បាន​សហគមន៍​ខែត្រ​ស្ទឹងត្រែង​ផលិត​ជា​វត្ថុមាន​ប្រយោជន៍ MP4 Video Download, Fast Download, All Video Download, ផ្លែ​ដូង ​ទុំ ​ត្រូវ​បាន​សហគមន៍​ខែត្រ​ស្ទឹងត្រែង​ផលិត​ជា​វត្ថុមាន​ប្រយោជន៍ 3GP Download, 3GP, Video Song, Movies, HD Downloads, Hindi, Mobile Video, IOS Videos Download, Online Video Downloads, Iphone Videos Download, Android Videos Download

About Uploader...

You can read below author`s aim to share, and also more information...

RFA Khmer

Published 03 April 2010| Subscribed 300,205| Videos 8,961


RFA Khmer brings reliable, timely news to people living in Asian countries that censor or restrict free media.

Loading...

Related Video Downloads

You can select videos related to ផ្លែ​ដូង ​ទុំ ​ត្រូវ​បាន​សហគមន៍​ខែត្រ​ស្ទឹងត្រែង​ផលិត​ជា​វត្ថុមាន​ប្រយោជន៍ below...

ដំណាំ​ដូង​ប្រេង​នៅ​កម្ពុជា

RFA Khmer ជាទំព័រផ្លូវការរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី ( Radio Free Asia )។ លោកអ្នកនាងអាចតាមដានស្តាប់ និងទស្សនាព័ត៌មានរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី ( Radio Free Asia ) តាមរយៈ ៖ ទទួលការជូនដំណឹង: https://goo.gl/SUtZKE គេហទំព័រ: http://www.rfa.org/khmer/ ហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/rfacambodia ធ្វីទ័រ https://twitter.com/khmernews ផ្ញើព័ត៌មានមកយើង: http://www.rfa.org/khmer/send_news_form ជំនួយសម្រាប់ការប្រើ ផតឃែស្ថ https://goo.gl/HBzaD9 សោនខ្លៅ https://goo.gl/Ccm5Q2 ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android: https://goo.gl/uWDR9W ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS: https://goo.gl/8LaCd1

RFA Khmer | 03 August 2011 | News & Politics

ទឹកសន្សើម - ចាស់បុរាណជឿថាទឹកសន្សើមគឺថ្នាំដ៏ពូកែស័ក្កសិទ្ធ - KH108

ទឹកសន្សើម - ចាស់បុរាណជឿថាទឹកសន្សើមគឺថ្នាំដ៏ពូកែស័ក្កសិទ្ធ - KH108

KH108 | 23 January 2019 | News & Politics

របៀបដាំដូងក្រអូបរឺដូងតឿ3ឆ្នាំបានផ្លៃ Grow Coconut in Cambodia

របៀបដាំដូងក្រអូបរឺដូងតឿ3ឆ្នាំបានផ្លៃ In this video, show you how to grow coconut tree for three year

Chiev Manin | 18 October 2018 | News & Politics

មិនងាយមានទេដូងភ្នែក២ - Khmer Magic Daily

មិនងាយមានទេដូងភ្នែក២ - Khmer Magic Daily This channel is for streaming to a video without copying any video. It is the emergence of Khmer magic video, which is a Khmer people throughout the country, worshiping as a new generation of young people to have a real understanding of Khmer magic. __ បញ្ញើក្អែក លក់ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100022568181190

Khmer Magic Daily | 11 February 2019 | News & Politics
Mr Hit Hit | 22 January 2019 | News & Politics
Loading...

Copyright © 2017 www.WapLic.co